Tarieven

Vergoedingen:

Skip werkt niet samen met verzekeringen of met de gemeente. Achteraf ontdekken dat de vergoeding beperkter is dan verwacht, kan onnodig pijnlijk zijn. Informeer daarom altijd vooraf naar de kosten en lees onderstaande informatie goed door.

Vanaf januari 2014 is er flink gesneden in de vergoeding van de jeugdzorg. De vergoeding van psychologische zorg werd grotendeels gekoppeld aan DSM-5 codes. Dit betekent dat in de reguliere eerstelijnszorg een groot deel van de cliënten geen aanspraak meer kon maken op vergoeding van eerstelijns psychologische zorg. Sinds 1 januari 2015 is de Jeugdzorg overgeheveld naar de gemeente. De door Skip geboden zorg valt niet onder jeugdzorg, en de vergoedingen verlopen dus ook niet via de gemeente.

In sommige gevallen zijn er vergoedingen mogelijk via de aanvullende verzekering, ook zonder dat er sprake is van een diagnose. Niet alle verzekeraars vergoeden de door SKIP geboden zorg, dus informeer vooraf zelf naar de vergoedingen. Skip heeft met geen enkele verzekering een overeenkomst.Tarieven:
Een individueel consult duurt 45 minuten en kost 85,- euro.

Onderzoekstarieven zijn afhankelijk van de aard en omvang van het onderzoek. Neemt u contact op voor een indicatie.
De intakes,behandelingen en onderzoeken kunnen zowel thuis als op school plaatsvinden. Tijdens de aanmelding kunnen de mogelijkheden hiertoe besproken worden. 

Remedial teaching kost 48 euro per sessie van 45 minuten.

Overige informatie vergoedingen:
Indien u voor vergoeding in aanmerking komt heeft u een verwijsbrief van uw huisarts nodig. Komt u op eigen initiatief en wilt u de consulten om privacyredenen buiten de zorgverzekeraar om regelen, dan heeft u geen verwijsbrief nodig. Wij adviseren om vooraf na te gaan wat bij uw verzekeraar de mogelijkheden zijn.
Mogelijkheden om vergoeding te verkrijgen zijn:
  • Een aantal zorgverzekeraars vergoedt (gedeeltelijk) consulten van een psycholoog NIP (dienstkeurmerk)
  • Vergoeding is mogelijk via studiefondsen
  • Uw kind kan via de school worden aangemeld. Wanneer de klachten schoolgerelateerd zijn, zijn sommige scholen bereid om een deel van de kosten op zich te nemen.
  • Indien u de kosten niet op bovenstaande wijzen vergoed kunt krijgen, is het mogelijk om de kosten op te geven als bijzondere kosten bij de belastingaangifte.
Zorgverzekeraars vragen bij declaraties vaak om gegevens van een zorgverlener en/of van de praktijk. De codes staan hieronder vermeld:

AGB code zorgverlener: 94-010535
AGB code praktijk: 94-059158

Disclaimer: aan (eventuele fouten in) bovengenoemde informatie kunnen door u geen rechten worden ontleend.
U krijgt de factuur thuis gestuurd, betaalt deze aan SKiP, en dient vervolgens zelf uw factuur in bij bovengenoemde instanties.

Afspraak afzeggen of wijzigen:
Bent u verhinderd op het moment van de afspraak, geef dit dan tenminste 24 uur vóór aanvang van uw behandeling door. Er kan dan iemand anders in uw plaats komen. Bovendien kunt u meteen een nieuwe afspraak maken.
Afspraken die niet tijdig afgezegd zijn, worden bij u persoonlijk in rekening gebracht. De verzekering vergoedt niet op tijd afgezegde afspraken niet.