Diagnostiek

Wanneer men over leerlingen praat in termen van zorg, vormt het handelingsgericht werken de eerste aanpak. Toch zijn er situaties die vragen om eenduidige testdiagnostiek. SKiP onderwijsadvies gaat eerst met u in gesprek over deze keuze, waarna een traject wordt uitgezet.
Bij zorgleerlingen kan gedacht worden aan leerlingen met gedragsproblemen, ontwikkelingsstoornissen, of specifieke leerstoornissen. Maar ook voor kinderen met minder goed te signaleren problematiek zoals angst, depressie of hoogbegaafdheid kunnen scholen bij mij terecht. 
  • Handelingsgerichte diagnostiek en begeleiding voor individuele leerlingen in de klas
  • Individuele behandeling of gesprekken ter ondersteuning en begeleiding van het eigen ontwikkelingsproces
  • Testdiagnostiek zoals intelligentieonderzoek en onderzoek naar ontwikkelingsstoornissen
  • Diagnostiek ten behoeve van (her)indicaties

Individuele leerlingen kunnen zowel door ouders als door scholen worden aangemeld.