Wie ben ik?


WIE BEN IK:

Carlijn van der Winkel, kinderpsycholoog NIP.
In oktober 2011 heb ik praktijk SKiP gestart. Ik heb ruime ervaring in het onderwijs, zowel in het speciaal (basis)onderwijs als in het voortgezet speciaal onderwijs. Deze inzet binnen het brede spectrum van het onderwijs, maakt dat ik ervaring opdeed met meerdere aspecten van onderwijsleerproblemen.

Vanaf 2003 werkte ik in het speciaal (basis)onderwijs. Daar heb ik met name ervaring opgedaan met moeilijk lerende kinderen en kinderen met gedragsproblemen. Van 2009 tot 2011 werkte ik in een expertisecentrum waar ik onderzoek verrichtte naar dyslexie, en diagnostisch onderzoek deed bij kinderen met ontwikkelingsproblemen, zoals ADHD en ASS. Ook na 2011 ben ik nog regelmatig aan scholen verbonden geweest als schoolpsycholoog. Binnen SKiP heb ik me toegelegd op kinderen aan de bovenkant van het spectrum en heb ik me verdiept in hoogbegaafdheid.

Scholen kunnen onderzoekspakketten inkopen of per onderzoek een aanmelding doen. Dit geldt zowel voor onderzoek als advisering ten aanzien van individuele kinderen.
Scholen kunnen contact opnemen via de mail voor overleg of kennismaking.