Wie is Carlijn?


WIE IS CARLIJN:

Carlijn van der Winkel is kinderpsycholoog NIP.
In oktober 2011 is Carlijn praktijk SKiP gestart. Zij heeft ruime ervaring in het onderwijs, zowel in speciaal (basis)onderwijs als in het voortgezet speciaal onderwijs. Deze inzet binnen het brede spectrum van het onderwijs, maakt dat zij ervaring opdeed met meerdere aspecten van onderwijsleerproblemen.

Van 2009 tot 2011 werkte zij in een expertisecentrum waar zij onderzoek verrichtte naar dyslexie, en diagnostisch onderzoek deed bij kinderen met ontwikkelingsproblemen, zoals ADHD en ASS. Tevens heeft zij ervaring met hoogbegaafdheid.

Bij SKiP is Carlijn onderwijsadviseur. Zij verzorgt zowel de individuele leerlingtrajecten als verschillende trainingen voor deskundigheidsbevordering.

Scholen kunnen onderzoeken inkopen of per onderzoek een aanmelding doen. Dit geldt zowel voor onderzoek als advisering ten aanzien van individuele kinderen.
Scholen kunnen contact opnemen via de mail voor overleg of kennismaking.