Professionalisering

SKiP Onderwijsadvies is gespecialiseerd in het realiseren van onderwijsinnovaties. SKIP verzorgt trainingen en begeleidt docenten, teams, managers of andere professionals binnen de school op het gebied van onderwijs en leerlingzorg.

Invoering en uitvoering horen bij elkaar! SKIP biedt ondersteuning bij zowel het invoeren als het uitvoeren van nieuwe ontwikkelingen. Om dit op verantwoorde wijze te kunnen bieden, wordt er niet met vaststaande cursusprotocollen gewerkt. Voor het gehele aanbod geldt dat we samen een pakket op maat maken, waarbij rekening gehouden wordt met de tijdsduur, het aantal deelnemers en de doelgroep.


Het aanbod:
  • Werken met de meldcode
  • Voorbereid op Passend Onderwijs
  • Handelingsgericht werken
  • Klassenmanagement; klimaat en inrichting
  • Social media en de scholen
  • Signalering en interventies bij hoogbegaafdheid  
  • Voorlichting over specifieke ontwikkelingsproblematiek (ADHD/ASS)